Είμαστε έτοιμοι για την απογείωση!

Λίγες μέρες υπομονή χρειάζεται να κάνετε μόνο!!!